Gróf Apponyi Albert szobra


Ismertető

Gróf Apponyi Albert az l. Világháborút lezáró 1920-as párizsi békekonferencián részt vevő magyar küldöttséget vezette. A 74 esztendős diplomata remek szónoki képességekkel rendelkezett, több nyelven beszélt.

Az l. Világháborút lezáró Trianoni békeszerződés meghatározta Magyarország új határait. 1919 elején a Béketanács semleges bizottságokat jelölt ki a határok megállapítására. A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január elején érkezett Párizsba. Gróf Apponyi Albert mellett ott volt gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál is. A delegációt megérkezésük után a Madrid szállóba kísérték és ott házi őrizetben tartották. Csak a béketervezet végleges lezárása után adtak lehetőséget arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa álláspontját.

A magyar bizottság nem fogadta el a békefeltételeket. Gróf Apponyi Albert Magyarország területi integritásának megőrzését szerette volna elérni. Ezért kérte, hogy népszavazás döntsön az elszakításra ítélt területek sorsa fölött. A tolmács nélkül angolul, franciául és olaszul felszólaló magyar diplomata szavai mély benyomást tettek a hallgatóságra.

Mindezek ellenére a magyar küldöttségnek a népszavazásokra vonatkozó kérését a győztes hatalmak elutasították. A békeszerződés eredményeképpen Magyarország területének több, mint 2/3-át, és lakosságának több mint felét veszítette el.

A területek átadása 1921. augusztus 28-án kezdődött meg. Az osztrák csendőröket és vámőröket puskatűz fogadta Pinkafő és Ágfalva térségében. A harcok rövidesen kiterjedtek az átadásra ítélt terület egészére.

A kialakult helyzet rendezésének érdekében Della Torretta olasz külügyminiszter közvetítésével 1921. október 11-e és 13-a között tárgyalóasztalhoz ült Bethlen István és Johannes Schober kancellár. A velencei Municipio palotában aláírt jegyzőkönyvben a felkelők eltávolítása fejében népszavazást helyeztek kilátásba Sopronban és a környező nyolc községben.

Az 1921. december 14. és 16. között lezajlott népszavazás eredményeként Sopron, Ágfalva, Sopron-bánfalva, Fertőrákos, Harka, Fertőboz, Balf, Nagycenk és Kópháza nem szakadt el Magyarországtól.

Gróf Apponyi Albert, a népszavazás ügyének apostola. Szobra a Polgármesteri Hivatal előtt áll.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell Balfon

A legfontosabb látnivalók Balfon


Balf környéki települések

A régió további látnivalókban gazdag városai, falvai